אבחון


מטרת האבחון היא לבצע הערכה של יכולות המטופל אל מול קשייו בבית ובמסגרת החינוכית ולקבל מידע התפתחותי אודותיו.


האבחון מותאם למטופל ומתבצע בכלים פורמליים ובלתי פורמליים, כמו שאלונים, תצפיות בקליניקה ומחוצה לה (במידת הצורך), וכולל שיחה עם ההורים.

משך ההערכה הינו 2-3 מפגשים, בהתאם למטופל.
מפגש אבחוני נמשך 45 דקות.