הדרכות וייעוץ

הדרכות להורים ולצוות טיפולי במסגרת הבית והגן, לצורך יישום המטרות הטיפוליות ותרגולן במסגרות השונות.