גישה טיפולית

אני מאמינה שכל ילד הוא עולם ומלואו והינו בעל פוטנציאל אינסופי, ושתפקידי להעניק לו כלים בתחומי השפה והתקשורת על מנת שיוכל לממש פוטנציאל זה.

 

אני מאמינה כי ההתערבות הטיפולית צריכה להתקיים בהקשרים טבעיים ומהנים לילד וכי הקשר הרגשי והתקשורת הם חלק משמעותי אשר תורם להצלחת הטיפול, ועל כן אופן הטיפול ומטרותיו נגזרים מגישה טיפולית זו ומותאמים באופן אישי לכל ילד.

אני רואה בסביבה הקרובה לילד סביבה בעלת חשיבות והשפעה משמעותית על הטיפול, ולכן מעורבות ההורים היא חלק בלתי נפרד ממנו.
כפועל יוצא מכך, ההורים שותפים בבחירת המטרות הטיפוליות ולוקחים חלק בתהליך הטיפולי בילדם. מעורבות זו משתנה בהתאם לגורמים שונים, בהם גיל הילד ותחום הטיפול.

אני מכירה בחשיבות התפתחותי המקצועית, ועל כן מקפידה לקחת חלק בהשתלמויות מקצועיות מגוונות, מתעדכנת במחקרים אקדמיים ועוקבת אחר דרכי טיפול חדשות.
אני משלבת בטיפול בין השאר את השיטות: 
* (PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets 
* (OPT ( ׁOral Placement Therapy.