טיפול


הטיפולים נערכים פעם או פעמיים בשבוע בהתאם לצורכי המטופל. בגיל הצעיר הטיפול מתקיים בנוכחות ההורים ובשיתופם תוך מתן הדרכה.


סוגי הטיפול:
1. טיפול בילדים בעלי איחור התפתחותי כוללני
2. טיפול בקשר ובתקשורת (ספקטרום האוטיזם)
3. טיפולי שפה
4. טיפולי היגוי
5. טיפול בגמגום
6. מוכנות לכיתה א'

משך מפגש טיפולי הינו 45 דקות.